Mobinteb Medical Equipment Co.

سفتی باکس ۵لیتری

– سبک و با قابليت حمل آسان
– قابل استفاده براي دفع انواع کاتتر، کانولا و لوله
– داراي ارتفاع مناسب براي قرارگيري بر روي زمين
– داراي دستگيره براي حمل و نقل آسان
– داراي شيارهاي تعبيه شده در درب براي جداسازي آسان سر‌سوزن‌ها
– داراي قفل دو مرحله‌اي براي درب (قفل موقت و دائم)
– قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی

ارتفاع بدنه (mm)
۳۲۵
ارتفاع کل (mm)
۳۵۰
قطر (mm)
۱۲۴ ф

SafetyBox 5L