Mobinteb Medical Equipment Co.

سفتی باکس ۳ لیتری

– اشغال فضاي کم
– سبک و با قابليت حمل آسان
– داراي ارتفاع مناسب براي قرارگيري بر روي ميز
– داراي دستگيره براي حمل و نقل آسان
– داراي شيارهاي تعبيه شده در درب براي جداسازي آسان سر‌سوزن‌ها
– داراي قفل دو مرحله‌اي براي درب (قفل موقت و دائم)
– قابلیت نصب روی دیوار با استفاده از پایه فلزی

ارتفاع بدنه (mm)
۱۶۵
ارتفاع کل (mm)
۱۹۲
قطر (mm)
۱۴۴ ф

SafetyBox 3L