Mobinteb Medical Equipment Co.

سفتی باکس ۱۲لیتری

– داراي ارتفاع مناسب براي قرارگيري بر روي زمين
– برخورداري از تعادل بالا (به دليل داشتن مقطع وسيع)
– داراي دستگيره براي حمل و نقل آسان
– داراي شيارهاي تعبيه شده در درب براي جداسازي آسان سر‌سوزن‌ها
– داراي قفل دو مرحله‌اي براي درب (قفل موقت و دائم)

ارتفاع بدنه (mm)
۲۸۰
ارتفاع کل (mm)
۳۰۴
قطر (mm)
ф۲۰۲

SafetyBox 12L